PHONG THỦY

Đối với cuộc sống, phong thủy là cái gì đó không riêng lẻ, nó là tổng hợp hàng loạt các yếu tố về địa hình, địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố.Còn đối với công việc, phong thủy vẽ ra các viễn cảnh về hình dạng, bố cục mặt bằng không gian xây dựng.Phong thủy liên quan đến cát hung, họa phúc, thọ yểu, sự cùng thông của nhân sự. Do đó, quan tâm đến phong thủy là điều cần thiết. Phong thủy tại văn phòng hay phong thủy nhà ở cũng đều rất quan trọng. Nếu bạn đang cần tập hợp những thông tin cơ bản về phong thủy văn phòng, để biết thêm chi tiết cụ thể bạn nên tham khảo những bài dưới đây: Nếu bạn là một người không quá quan trọng vấn đề phong thủy cho phòng làm việc, nhưng nếu bỏ ra một chút thời gian để xem xét và vận dụng nó với mong muốn mọi thứ được suôn sẻ, tốt đẹp…

Các tin liên quan