Chính Sách Bảo Mật

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang Vamihomes.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Vamihomes.vn cần người dùng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Vamihomes chỉ sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Vamihomes.vn, đảm bảo quyền lợi cho Người dùng.

Các người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Vamihomes.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Vamihomes.vn sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ đến người dùng.
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Vamihomes.vn
• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Người dung hoặc các hoạt động giả mạo .
• Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vamihomes.vn.
• Vamihomes.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người dung khi có yêu cầu phù hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vamihomes.vn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

  • Công ty cổ phần Công nghệ Vamihomes
    • Trụ sở chính: 4/4/11 Đường số 3 Phường Hiệp Bình Phước HCM.
    • Hotline: 0945 33 5678

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Vamihomes.vn được Vamihomes.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vamihomes.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Vamihomes cam kết:

• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Vamihomes sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
• Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Vamihomes.