TIN TỨC VAMIHOMES

ÁP DỤNG BẢNG GIÁ ĐẤT MỚI NHẤT TỪ NĂM 2026 – BẤT ĐỘNG SẢN SẼ RA SAO?

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sẽ tiếp tục áp dụng bảng giá đất hiện hành cho đến ngày 31/12/2025, nhằm để các địa phương có đủ thời gian để xây dựng và ban hành bảng giá đất mới. Hãy cùng Vamihomes tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sẽ tiếp tục áp dụng bảng giá đất hiện hành cho đến ngày 31/12/2025, nhằm để các địa phương có đủ thời gian để xây dựng và ban hành bảng giá đất mới. Hãy cùng Vamihomes tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!

Giá đất bồi thường là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi.

Theo nguồn tin mà Vamihomes tổng hợp, mới đây Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Đặng Quốc Khánh đã trình bày về nội dung liên quan đến việc thu hồi và sử dụng đất. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được điều chỉnh để Nhà nước có thể thu hồi đất để triển khai các dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng.

Mục tiêu của việc này là tận dụng tối đa nguồn lực đất đai, cải thiện hiệu quả sử dụng đất, phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội theo tiêu chuẩn hiện đại, đồng thời thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản văn hóa.

Dự thảo Luật cũng sẽ quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất đối với công trình công cộng trong từng lĩnh vực cụ thể. Ngoài ra, cũng sẽ có quy định về việc thu hồi đất để xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp và các trường hợp khác khi thật sự cần thiết. Đồng thời, sẽ tiến hành rà soát và làm rõ hơn các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.

Thị trường BĐS kì vọng vào Luật đất đai sửa đổi. Ảnh minh hoạ.
Thị trường BĐS kì vọng vào Luật đất đai sửa đổi. Ảnh minh họa.

Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm sẽ được điều chỉnh để phù hợp với quy định của các luật có liên quan như Luật đầu tư và các luật về thuế. Điều này sẽ giúp làm rõ hành vi vi phạm của cơ quan quản lý hoặc người vi phạm theo quy định của pháp luật.

Dự thảo luật đã bổ sung quy định về phân cấp thẩm quyền thu hồi đất cho UBND cấp huyện mà không phân biệt giữa người sử dụng đất là tổ chức hay cá nhân, trừ trường hợp thu hồi đất liên quan đến quốc phòng và an ninh. Đồng thời, về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đây là một vấn đề quan trọng nhận được nhiều ý kiến góp ý từ cộng đồng dân cư.

Các cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu và tích hợp các quy định cụ thể vào dự thảo luật, hóa giải một số quy định trong các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai hiện hành, nhằm đảm bảo phù hợp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người sở hữu đất bị thu hồi, đồng thời tạo sự đồng thuận và giảm thiểu các vụ kiện pháp lý. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc thực thi các quy định.

Về phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, quy định phải tuân thủ các tiêu chí dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Người sở hữu đất bị thu hồi sẽ được bồi thường thiệt hại liên quan đến đất, tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư vào đất và thiệt hại do ngừng sản xuất, kinh doanh. Họ cũng sẽ được hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm, và ưu tiên lựa chọn hình thức bồi thường bằng tiền nếu có nhu cầu.

Giá đất bồi thường sẽ được xác định cụ thể cho từng loại đất thu hồi, dựa trên giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Khu tái định cư sẽ được yêu cầu hoàn thiện các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, nó phải tương thích với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư tại khu vực có đất bị thu hồi. Giá đất tái định cư sẽ được xác định cụ thể dựa trên giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Áp dụng bảng giá đất mới từ năm 2026.

Dự thảo luật đã đưa ra các quy định rõ ràng về nguyên tắc định giá đất, bao gồm giá đất thị trường, căn cứ định giá đất, thông tin đầu vào để xác định giá đất và các phương pháp định giá đất. Đồng thời, nó đã bổ sung quy định về tư vấn và thẩm định giá đất.

Theo đó, việc định giá đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau: áp dụng phương pháp xác định giá đất dựa trên nguyên tắc thị trường; tuân thủ phương pháp, trình tự và thủ tục định giá đất đúng quy định; đảm bảo tính khách quan, công khai và minh bạch; đảm bảo tính độc lập trong quá trình xác định giá đất, thẩm định giá đất và quyết định giá đất.

Đất 520, Hiệp Bình Phước - Nhà đất Thủ Đức
Đất 520, Hiệp Bình Phước – Nhà đất Thủ Đức

Thông tin đầu vào để xác định giá đất theo các phương pháp cũng được quy định một cách cụ thể. Điều này bao gồm: giá đất được ghi nhận trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực; giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tăng hoặc giảm giá đột biến, cũng như giao dịch không liên quan đến quan hệ huyết thống hoặc các ưu đãi khác được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Trong trường hợp chưa có thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai, dự thảo luật quy định rằng thông tin giá đất có thể được thu thập thông qua các điều tra, khảo sát và thông tin về doanh thu, chi phí và thu nhập từ việc sử dụng đất theo thị trường.

Đồng thời, dự thảo luật tiếp tục quy định về việc ban hành bảng giá đất hàng năm để đảm bảo giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường. Tuy nhiên, nó cũng bổ sung quy định về việc chuyển tiếp sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết ngày 31/12/2025, nhằm cho các địa phương có đủ thời gian để xây dựng và ban hành bảng giá đất mới theo quy định mới của Luật Đất đai.

Ngoài ra, quy định cũng mở rộng thêm thời hạn liên quan đến thời điểm sử dụng đất, nhằm xem xét việc cấp giấy chứng nhận và giải quyết các vấn đề tồn tại, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân mà không hợp pháp hóa các vi phạm trong việc sử dụng đất. Bổ sung quy định xử lý đối với trường hợp giao đất hoặc cho thuê đất không đúng thẩm quyền mà hộ gia đình hoặc cá nhân đã nộp tiền để được sử dụng đất, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.

Dự thảo luật đã rà soát, bổ sung thời hạn sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, đối với đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản.

Theo ông Khánh, quá trình rà soát cho thấy còn có một số nội dung, chủ trương liên quan chưa được thể chế trong dự thảo Luật Đất đai vì không thuộc phạm vi điều chỉnh như:  Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang trong pháp luật về thuế;  Quy định cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương trong pháp luật về ngân sách nhà nước; Quy định xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai;…

Theo ông Khánh, các nội dung này cần được thể chế hóa trong các Luật có liên quan, kính đề nghị Quốc hội chỉ đạo các cơ quan có kế hoạch xây dựng các Luật để kịp thời thể chế đầy đủ chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở rà soát và bổ sung các quy định quan trọng, Dự thảo Luật Đất đai đã điều chỉnh những vấn đề còn thiếu sót và thể hiện sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện. Việc này nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công bằng trong định giá đất, bồi thường, tái định cư, cùng việc tăng cường quản lý và sử dụng đất hiệu quả. Qua đó, luật mới hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao quản lý đất đai, bảo vệ quyền lợi của người dân và thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước.

Bấm truy cập tại đây để xem thêm nhiều dự án bất động sản nổi bật tại TP. Thủ Đức!

Biên soạn bởi: Vamihomes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới, Vamihomes xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Chúc mọi người một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.