TIN TỨC VAMIHOMES

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THÁNG 4/2023: TẬP TRUNG VÀO VIỆC CẬP NHẬT VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.

Ngày 10/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp chuyên đề của Chính phủ, tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong tháng 4 năm 2023. Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!

Theo những thông tin mà Vamihomes tổng hợp, có mặt tại phiên họp gồm các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, bao gồm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đã tham gia cuộc họp để thảo luận về xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong tháng 4 năm 2023, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Phiên họp thảo luận, cho ý kiến đối với 2 nội dung: Việc lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trình Quốc hội (do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị); việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) (do Bộ Xây dựng chuẩn bị).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá về sự tổng hợp kết quả lấy ý kiến của nhân dân đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Các nội dung được thảo luận chủ yếu liên quan đến việc điều chỉnh và hoàn thiện quy định trong dự án, bao gồm quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất hằng năm, thẩm quyền thu hồi đất, hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề cho hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, đơn vị sự nghiệp công lập được giao đất không thu tiền sử dụng đất, cách tính tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất thương mại dịch vụ, và các quy định liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu cho các dự án sử dụng đất.

Ngoài ra, cũng đã được thảo luận về việc sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế – xã hội thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, đất quốc phòng, an ninh, và các điều khoản chuyển tiếp và thi hành.

Thủ tướng nhấn mạnh mọi chính sách phải lấy người dân làm trung tâm
Thủ tướng nhấn mạnh mọi chính sách phải lấy người dân làm trung tâm

Các đại biểu đã đánh giá kết quả tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), với hơn 12 triệu lượt ý kiến được thu thập và tập trung vào 4 nhóm nội dung chính, gồm: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quá trình chuẩn bị và xin ý kiến cũng được đánh giá là công phu và nghiêm túc.

Kết luận về nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là dự án Luật rất quan trọng, có phạm vi điều chỉnh rộng, đối tượng nhiều, nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, tác động lớn đến đời sống nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội. Dự án Luật được Quốc hội quyết định xem xét, thông qua trong 3 kỳ họp và Kỳ họp thứ 5 là lần thứ 2 Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật này.

Thủ tướng hoan nghênh Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan tích cực, khẩn trương, tập trung nguồn lực, triển khai tích cực, hiệu quả việc tổng hợp lấy ý kiến nhân dân và chuẩn bị, hoàn thiện dự án Luật, tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng với việc nêu ý kiến về các nội dung cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, cần nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của nhân dân về dự án Luật, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, phù hợp với Hiến pháp, chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù hợp tình hình thực tiễn.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp hợp lý, khả thi để giải quyết các vấn đề liên quan đến Luật Đất đai. Quan trọng hơn cả là tôn trọng thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, để đảm bảo quyền lợi của họ trong quá trình triển khai Luật Đất đai. Đồng thời, cần nghiên cứu và đưa ra các giải pháp thích hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thông qua việc sử dụng đất một cách hiệu quả và bền vững.

Cần phân tích kỹ các phương án đưa ra cho các nội dung đang có ý kiến khác nhau, đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương án và thể hiện rõ quan điểm của mình về phương án nào là phù hợp nhất. Thủ tướng nhấn mạnh rằng với sự phát triển của đất nước, các chính sách cần có bước đi, lộ trình phù hợp và tránh tình trạng chuyển đổi đột ngột gây ra giật cục.

Trong quá trình chỉnh lý dự thảo Luật cần đảm bảo tối đa tính khả thi và hiệu quả của các cơ chế, chính sách đất đai, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; đồng thời cần có hệ thống giám sát, kiểm tra chặt chẽ để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, gian lận trong quản lý đất đai. Việc này sẽ giúp bảo vệ lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, đảm bảo an ninh, trật tự trong quản lý đất đai.

Tăng cường sự liên kết, tương tác giữa các bộ, ngành trong quản lý đất đai, đồng thời thúc đẩy các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, cùng hợp tác trong thực hiện các nhiệm vụ đất đai.

Tập trung xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động đầu tư, kinh doanh đất đai; đồng thời cần phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo quy định pháp luật. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các cán bộ, công chức trong lĩnh vực đất đai, đồng thời tạo điều kiện cho họ tham gia đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, năng suất làm việc.

Tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo Luật này với các luật có liên quan để bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, thống nhất, không để có khoảng trống pháp lý và phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc tiếp thu, chỉnh lý các quy định cần tham khảo, vận dụng có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, đặc thù của đất nước.

Cần chú trọng đến việc thiết kế các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân.

Về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu tập trung thảo luận về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật và về một số nội dung cụ thể như sở hữu nhà chung cư có thời hạn; quyền sử dụng đất gắn với nhà ở do cá nhân nước ngoài sở hữu tại Việt Nam; hình thức sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại; chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang…

Sau khi nghe các ý kiến của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra kết luận rằng đó là các ý kiến quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống của người dân và xã hội. Việc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến này cần được thực hiện một cách nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để giải trình và đáp ứng các yêu cầu của Quốc hội.

Cần chú trọng đến việc thiết kế các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, đảm bảo sự công khai, minh bạch và hạn chế tham nhũng, tiêu cực, đồng thời phải đảm bảo lợi ích của cả nhóm người dân.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan có liên quan tiếp tục làm việc chặt chẽ với nhau để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án Luật, đặc biệt là các Luật liên quan đến đất đai và nhà ở xã hội; đảm bảo tính thống nhất, khả thi và phù hợp với thực tiễn. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chủ trì triển khai và thực hiện các chính sách nhằm tạo điều kiện, khuyến khích đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm.

Tổng kết phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện các dự án Luật về đất đai, xây dựng để góp phần nâng cao chất lượng đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thủ tướng cũng kêu gọi các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án Luật phối hợp chặt chẽ, tiếp tục hoàn thiện và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Điều này cho thấy sự quan tâm, tận tâm của Chính phủ đối với các vấn đề quan trọng về đất đai, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ và đồng thuận trong việc hoàn thiện các dự án Luật, góp phần xây dựng một quốc gia vững mạnh, phát triển bền vững.

Xem thêm nhiều dự án bất động sản tại TP. Thủ Đức tại đây!

Biên soạn bởi: Vamihomes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới, Vamihomes xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Chúc mọi người một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.