TIN TỨC VAMIHOMES

TẠI SAO NĂM 2023 LÀ THỜI ĐIỂM LÝ TƯỞNG ĐỂ LÀM SỔ ĐỎ?

Việc làm sổ đỏ cho tài sản trong năm 2023 rất quan trọng và không nên chậm trễ. Lý do đó bao gồm việc bảo vệ quyền sở hữu, dễ dàng thực hiện các giao dịch, tránh rủi ro pháp lý và tăng giá trị tài sản của bạn. Nếu không có sổ đỏ, tài sản của bạn có thể không được công nhận chính chủ, dễ dàng bị tranh chấp và gặp phải các rắc rối pháp lý, vì vậy bạn nên làm sổ đỏ ngay trong năm 2023 để đảm bảo quyền lợi và giá trị của tài sản của bạn.

Việc làm sổ đỏ cho tài sản trong năm 2023 rất quan trọng và không nên chậm trễ. Lý do đó bao gồm việc bảo vệ quyền sở hữu, dễ dàng thực hiện các giao dịch, tránh rủi ro pháp lý và tăng giá trị tài sản của bạn. Nếu không có sổ đỏ, tài sản của bạn có thể không được công nhận chính chủ, dễ dàng bị tranh chấp và gặp phải các rắc rối pháp lý, vì vậy bạn nên làm sổ đỏ ngay trong năm 2023 để đảm bảo quyền lợi và giá trị của tài sản của bạn.

Dự thảo Luật Đất đai bỏ khung giá đất.

Luật Đất đai quy định rằng khung giá đất do Chính phủ ban hành định kỳ 05 năm 01 lần, và căn cứ vào khung giá đất đó, các tỉnh thành phải ban hành bảng giá đất. Bảng giá đất được sử dụng để tính tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ, tính các khoản phí và lệ phí khác khi làm sổ đỏ. Việc tính toán tiền sử dụng đất dựa trên bảng giá đất này giúp đảm bảo tính công bằng và chính xác trong việc thu phí và lệ phí liên quan đến đất đai.

Do đó, khi làm sổ đỏ, bạn nên tham khảo bảng giá đất của tỉnh hoặc thành phố mình đang sinh sống để đảm bảo việc tính toán tiền sử dụng đất và các khoản phí và lệ phí khác được thực hiện đúng quy định.

Ảnh minh họa.

Theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), khung giá đất bị bãi bỏ.

Điều 154 của dự thảo này quy định như sau:

“1. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm.

Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất, được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để xây dựng bảng giá đất; trình hội đồng thẩm định bảng giá đất; căn cứ kết quả của hội đồng thẩm định bảng giá đất trình UBND cấp tỉnh để trình HĐND cấp tỉnh thông qua bảng giá đất trước khi UBND cấp tỉnh quyết định ban hành.

2. Bảng giá đất được xây dựng theo vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn”.

Nếu như cuối năm nay, khi dự thảo Luật Đất đai được thông qua, rất có thể bảng giá đất sẽ tăng cao so với hiện nay, tiệm cận hơn với giá đất thực tế trên thị trường.

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ sẽ quy định khắt khe hơn.

Khoản 2 Điều 137 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định đất không có giấy tờ phải là đất không thuộc trường hợp lấn, chiếm.

“2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 135 của Luật này mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì được công nhận quyền sử dụng đất nếu có các điều kiện như sau:

a) Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai.

b) Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đây, các trường hợp lấn, chiếm đất do khai hoang, du canh, di cư… không có giấy tờ vẫn có cơ hội được cấp sổ đỏ, còn sắp tới, khi dự thảo Luật Đất đai mới được thông qua, cơ hội này sẽ hoàn toàn không còn nữa.

Qua bài viết của Vamihomes, có thể thấy nếu bạn đang sử dụng đất mà không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, ví dụ như trường hợp lấn chiếm đất do quá trình khai hoang, di cư, du canh hoặc các lý do khác, và đáp ứng các điều kiện cần thiết để được công nhận quyền sử dụng đất, thì việc đi làm sổ đỏ ngay trước khi dự thảo Luật mới được thông qua là rất cần thiết.

Việc này giúp đảm bảo rằng bạn sẽ được công nhận quyền sử dụng đất của mình, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tăng giá trị tài sản của bạn. Nếu bạn không có sổ đỏ, tài sản của bạn có thể không được công nhận chính chủ và bạn có thể gặp phải rắc rối pháp lý. Do đó, nếu bạn đang ở trong trường hợp này, hãy nhanh chóng làm sổ đỏ để đảm bảo quyền lợi và giá trị của tài sản của bạn.

Biên soạn bởi: Vamihomes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới, Vamihomes xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Chúc mọi người một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.