TIN TỨC VAMIHOMES

Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền quyết định giá đất cho các địa phương.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định mới về việc ủy quyền cho UBND các địa phương trên địa phận của thành phố để thành lập Hội đồng thẩm định giá đất và thực hiện quyết định về giá đất tại địa phương mình quản lý.

Điều này nhằm đảm bảo rằng việc quản lý và xác định giá đất được thực hiện một cách hiệu quả và linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội ở từng địa phương cụ thể. Hãy cùng Vamihomes tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!

Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đã ủy quyền cho UBND Thành phố Thủ Đức và các quận – huyện trên lãnh thổ của thành phố để thực hiện các quyết định sau đây liên quan đến giá đất:

Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: Điều này bao gồm việc xác định số tiền cần trả cho người sở hữu đất khi đất của họ bị thu hồi bởi Nhà nước.

Thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư: Trong trường hợp giao đất cho mục đích tái định cư, UBND địa phương sẽ xác định mức phí sử dụng đất cần thu từ các bên liên quan.

Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân: Điều này liên quan đến việc định giá và thu tiền cho việc sử dụng và cho thuê đất, cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân.

Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình và cá nhân: Trường hợp diện tích sử dụng đất vượt quy định, giá đất sẽ được xác định lại để đảm bảo công bằng và theo quy định của Nhà nước.

Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân: Điều này nhằm đảm bảo quyền lựa chọn và cạnh tranh trong việc cấp quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân thông qua đấu giá.

Bên cạnh đó, để thực hiện các quyết định này, UBND Thành phố Thủ Đức và các quận – huyện sẽ thành lập Hội đồng thẩm định giá đất. Hội đồng sẽ bao gồm các thành viên từ các cơ quan liên quan, nhằm đảm bảo quá trình xác định giá đất được thực hiện đúng quy định và công bằng, và sẽ bao gồm cả lãnh đạo UBND các địa phương, chuyên gia về giá đất và các thành viên được UBND các địa phương ủy quyền tham gia vào quá trình quyết định giá đất.

Các quận, huyên và Thành phố tại TP.HCM sẽ tự định giá đất

Về điều kiện ủy quyền, UBND các địa phương phải tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực được ủy quyền và phù hợp với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND Thành phố ban hành. UBND các địa phương không được ủy quyền lại cho các cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đã được UBND Thành phố ủy quyền.

Đồng thời, UBND các địa phương phải chuẩn bị các nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền. Họ cũng phải tuân thủ và chấp hành các kế hoạch kiểm tra và thanh tra liên quan đến nội dung được ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

Về thời gian ủy quyền, việc ủy quyền được thực hiện kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua để thay thế Luật Đất đai năm 2013, và khi Luật mới này có hiệu lực thi hành.

Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2023. Đối với các hồ sơ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố trước ngày 1/9/2023, quy trình thẩm định và phê duyệt sẽ tiếp tục theo quy định hiện hành cho đến khi có sự điều chỉnh theo quy định của Luật Đất đai mới.

Trong bối cảnh ủy quyền quyết định giá đất tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc tạo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý đất đai. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội tại từng địa phương cụ thể. Quyết định này đặt nền tảng cho việc thực hiện các chính sách đất đai một cách có trách nhiệm và công bằng trong thời gian tới.

Biên soạn bởi: Vamihomes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới, Vamihomes xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Chúc mọi người một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.