TIN TỨC VAMIHOMES

Tin tức nhà đất Thủ Đức: Đất dính quy hoạch có bán được không?

Tại thị trường nhà đất Thủ Đức hiện nay, vấn đề về đất quy hoạch cũng như việc mua bán liên quan đến loại đất này đang được bàn tán khắp nơi. Thời gian qua, VamiHomes ghi nhận không ít câu hỏi chẳng hạn như muốn bán đất nhưng liệu đất trong quy hoạch có được phép bán không? Thủ tục như thế nào để bán được đất nằm trong quy hoạch. Hôm nay, hãy cùng VamiHomes đi sâu tìm hỏi rõ ràng về vấn đề này nhé!

Tại thị trường nhà đất Thủ Đức hiện nay, vấn đề về đất quy hoạch cũng như việc mua bán liên quan đến loại đất này đang được bàn tán khắp nơi. Thời gian qua, VamiHomes ghi nhận không ít câu hỏi chẳng hạn như muốn bán đất nhưng liệu đất trong quy hoạch có được phép bán không? Thủ tục như thế nào để bán được đất nằm trong quy hoạch. Hôm nay, hãy cùng VamiHomes đi sâu tìm hỏi rõ ràng về vấn đề này nhé!

Quy định của Nhà nước về đất quy hoạch.

Theo nguồn tin mà VamiHomes tổng hợp được, tất cả vấn đề liên quan đến đất quy hoạch nói chung và đất quy hoạch ở thị trường nhà đất Thủ Đức được qquy định theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Luật đất đai 2013. Cụ thể như sau:

Quy hoạch sử dụng đất ở khu vực nhà đất Thủ Đức và những địa phương khác là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Đất dính quy hoạch có bán được hay không cần căn cứ vào bộ Luật năm 2013 - Nhà đất Thủ Đức.
Tin tức nhà đất Thủ Đức: Đất dính quy hoạch có bán được không?

Thông qua đó, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch này là việc phân chia sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Luật đất đai 2013 cũng đã quy định: Đất quy hoạch nói chung và đất quy hoạch ở nhà đất Thủ Đức là phần đất nằm trong kế hoạch sử dụng ở từng địa phương. Phân theo từng mục đích sử dụng và được chia thành từng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Chẳng hạn như:

 • Quy hoạch xây dựng khu dân cư.
 • Quy hoạch đường sắt.
 • Quy hoạch làm đường giao thông…

Qua đây có thể thấy, đất quy hoạch ở nhà đất Thủ Đức hay những địa phương khác đang thuộc quyền quản lý của nhà nước nên chủ sở hữu không thể toàn quyền quyết định đối với loại đất này.

Mục đích của việc quy định, phân chia đất quy hoạch.

Việc phân chia quỹ đất quy hoạch này ở thị trường nhà đất Thủ Đức được đưa ra để hoạch định chính sách, phát triển kinh tế địa phương. Đảm bảo việc sử dụng quỹ đất một cách có hiệu quả. Có 3 lý mục đích chính đối với việc phân chia đất quy hoạch, đây là cơ sở để:

 • Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Cơ sở để Nhà nước thực hiện việc đền bù về đất, chi phí về đất cho người dân khi có quy hoạch cần thu hồi đất.

Ở thị trường nhà đất Thủ Đức hay mỗi địa phương khác nhau đều sẽ có quy hoạch đất dựa trên quỹ đất và tình hình thực tế địa phương đó. Việc quy hoạch này cũng không mang tính chất cố định, mãi mãi mà sẽ được điều chỉnh theo từng thời kỳ. Tùy theo tình hình thực tế mà địa phương muốn thực hiện để đảm bảo sự phù hợp nhất.

Đất dính quy hoạch sẽ bị thu hồi trong thời gian bao lâu?

Những điều khoản theo Khoản 3 Điều 49, Luật Đất đai năm 2013 sẽ quy định chính xác nhất về đất dính quy hoạch nói chung và đất dính quy hoạch ở nhà đất Thủ Đức mất bao lâu thời gian sẽ bị thu hồi. Theo đó, diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh.

Sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh. Hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ. Nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ. Thì người sử dụng đất vẫn tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà không bị hạn chế.

Điều kiện cần và đủ để bán đất quy hoạch ở nhà đất Thủ Đức?

Cùng VamiHomes tìm hiểu những trường hợp nào được mua bán đất quy hoạch ở nhà đất Thủ Đức, điều kiện cần thiết và những thủ tục cần chuẩn bị giao dịch:

Các trường hợp được mua bán đất quy hoạch.

Đầu tiên, để chuyển nhượng đất quy hoạch ở nhà đất Thủ Đức, bạn cần nắm những trường hợp mua bán hợp pháp loại đất này. Theo đó, diện quy hoạch cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 thì đất trong diện quy hoạch gồm 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Không nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp quận/huyện.

Khi quỹ đất ở khu vực nhà đất Thủ Đức nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp quận. Bạn hoàn toàn được quyền mua bán, cũng như tặng cho, thừa kế, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp…

Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp quận/huyện.

Trường hợp đất đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp quận/huyện thì người sở hữu, sử dụng đất trong khu vực phải tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất theo kế hoạch đưa ra và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

Bên cạnh đó, trong trường hợp, người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Như vậy, đối với 2 trường hợp trên bạn vẫn có thể tiến hành mua bán, chuyển nhượng đất trong quy hoạch ở nhà đất Thủ Đức cho tới khi có quyết định thu hồi đất. Mọi người có nhu cầu mua bán loại hình đất quy hoạch này cần chú ý các trường hợp trên để tránh những rủi ro đáng tiếc khi giao dịch.

Điều kiện để mua bán đất quy hoạch.

Muốn thực hiện giao dịch mua bán đất quy hoạch ở nhà đất Thủ Đức cần thực hiện theo đúng quy định của khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán đất), cụ thể như sau:

 • Phải có Sổ đỏ, trừ trường hợp 02 trường hợp sau:

+ Người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp sổ đỏ nhưng được quyền bán.

+Theo khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 được quyền bán đất khi: Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền bán đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền bán khi có điều kiện để cấp Sổ đỏ.

Những điều kiện được mua bán đất quy hoạch ở nhà đất Thủ Đức cần nắm.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Vai trò Luật sư trong quá trình mua bán đất dính quy hoạch.

Nếu như gặp rắc rối trong quá trình giao dịch mua bán đất dính quy hoạch ở thị trường nhà đất Thủ Đức, bạn có thể liên hệ với luật sư để hỗ trợ. Vai trò của luật sư là:

 • Tư vấn quy định của pháp luật.
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục ban hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 • Giải đáp thắc mắc về quyền lợi của chủ sở hữu khi nhà nước ra quyết định thu hồi đất.
 • Tư vấn về quyền của chủ sở hữu khi ủy ban nhân dân huyện khi công bố kế hoạch mà chưa triển khai thực hiện.
 • Hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng mua bán.
 • Chuẩn bị hồ sơ mua bán đất có dính quy hoạch;
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước;
 • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp đất quy hoạch;
 • Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng;…

Như vậy, qua bài viết này đã giải đáp những thắc mắc về việc giao dịch mua bán đất quy hoạch ở thị trường nhà đất Thủ Đức hay những khu vực khác. Vì vậy, bạn hãy nắm rõ những điều nằm trong bộ luật 2013 hoặc liên hệ với luật sư để được hỗ trợ tốt nhất nhé!

Biên soạn bởi: Vamihomes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới, Vamihomes xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Chúc mọi người một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.