Địa chỉ liên hệ

4/4/9 Đường số 3, KP5, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. HCM

0945 335 678

Hỗ trợ khách hàng 24/7

T2 - T7: 8:00 - 17:30

Luôn mở cửa khi khách ghé.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THAY ĐỔI QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT THỦ ĐỨC 2022

Những điều cần phải biết khi thay đổi quy mô dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức sẽ như thế nào? Trong bài viết này, Vamihomes sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các thay đổi quy mô dự án là như thế nào. Cùng theo dõi bài viết này nhé!

Phụ lục nhanh

Những điều cần phải biết khi thay đổi quy mô dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức sẽ như thế nào? Trong bài viết này, Vamihomes sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các thay đổi quy mô dự án là như thế nào. Cùng theo dõi bài viết này nhé!

Quy mô dự án là gì?

Quy mô dự án là sự đánh giá về kích thước, mức độ, trình độ phát triển hay độ lớn của một dự án nào đó.

Trong đó dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với các nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được các mục tiêu cụ thể, rõ ràng, để làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến.

Thực chất, dự án là tổng thể các chính sách, hoạt động và chi phí có liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được các mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định.

Đặc điểm của dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức

Về hình thức: 

Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết có hệ thống những hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được các mục tiêu nhất định trong tương lai.

Về nội dung: 

Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động liên quan với nhau nhằm để đạt được những mục đích đã đề ra thông qua nguồn lực đã xác định như vấn đề thị trường, sản phẩm, công nghệ, kinh tế hay tài chính…

Vậy, dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức phải nhằm việc sử dụng có hiệu quả những yếu tố đầu vào để thu được đầu ra phù hợp với các mục tiêu cụ thể. Đầu vào là lao động, nguyên vật liệu, đất đai, tiền vốn, v.v… Đầu ra là những sản phẩm dịch vụ.

Sử dụng đầu vào được hiểu là sử dụng các giải pháp về kỹ thuật công nghệ, biện pháp tổ chức quản trị và các luật lệ…

Những điều cần phải biết khi thay đổi quy mô dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức sẽ như thế nào? Trong bài viết này, Vamihomes sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các thay đổi quy mô dự án là như thế nào. Cùng theo dõi bài viết này nhé!
Những điều cần biết khi thay đổi quy mô dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức

Những điều cần biết khi thay đổi quy mô dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức

Theo quy định của Luật đầu tư, dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức chỉ được phép hoạt động trong quy mô dự án nhà đất đã đăng ký. Trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi quy mô dự án nhà đất Thủ Đức thì cần phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chuẩn bị hồ sơ

Nhà đầu tư cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nhà đất Thủ Đức. Hồ sơ gồm các tài liệu cơ bản sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức đến thời điểm cần điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về điều chỉnh dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức;
 • Bản giải trình lý do cần điều chỉnh dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức;

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp với dự án nhà đất Thủ Đức không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần có bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm dự kiến thay đổi của nhà đầu tư nhà đất Thủ Đức như là: biên bản ghi nhớ hoặc là hợp đồng thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh nhà đầu tư có quyền khai thác, dùng địa điểm để thực hiện dự án.

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay văn bản quyết định chủ trương đầu tư nhà đất Thủ Đức (nếu có);

Đề xuất dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức gồm các nội dung đó là: Nhà đầu tư thực hiện dự án; mục tiêu của dự án, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, tiến độ đầu tư, thời hạn, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế & xã hội của dự án;

 • Bản sao 1 trong các tài liệu:

+ Đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ;

+ Đối với nhà đầu tư cá nhân: cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, nhà đầu tư nhà đất Thủ Đức nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư có thể chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ sau:

 • Nộp trực tiếp ở cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;
 • Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn).

Trong vòng 15 ngày làm việc từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư cần phải nộp 3 bộ hồ sơ (1 bản gốc và 2 bản photo) điều chỉnh giấy chứng nhận dự án đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư nhà đất Thủ Đức.

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gồm:

+ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc khu kinh tế.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc nơi dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư thực hiện ở trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Dự án đầu tư thực hiện trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; với trường hợp từ chối điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

*Lưu ý:

Dự án đầu tư được mở rộng quy mô mà thuộc một trong những trường hợp sau thì cần phải thẩm tra điều chỉnh dự án:

 • Dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
 • Dự án có quy mô vốn <300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định ở điều 29, Luật Đầu tư và Phụ lục III của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP;
 • Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định trong điều 29, Luật Đầu tư và Phụ lục III của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.
 • Dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam chưa cam kết trong những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Dự án sản xuất và dự án có sử dụng đất.
 • Dự án trong những lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nhận kết quả và thực hiện các thủ tục liên quan

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, nếu như hồ sơ hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư.

Nhà đầu tư nhận kết quả ở bộ phận một cửa của Cơ quan đăng ký đầu tư.

Một số lưu ý

Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cơ quan đó có thẩm quyền để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhà đất Thủ Đức;

Khi điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức, nhà đầu tư phải chứng minh được tính thiết yếu của việc cần thay đổi và tính khả thi của dự án mua nhàThủ Đức. Ngoài các giấy tờ trên, tùy theo trường hợp cụ thể cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu nhà đầu tư cung cấp các văn bản khác.

Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư của pháp luật quy định, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh và bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư nhà đất Thủ Đức;

Trường hợp nội dung điều chỉnh có liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cần lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành liên quan trước khi thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư nhà đất Thủ Đức;

Tìm hiểu thêm về các dự án của Vamihomes tại đây!

Vamihomes hy vọng với những thông tin trong bài viết đã giúp ích cho bạn hiểu được quy mô dự án là gì và có thể tiến hành thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư nhà đất Thủ Đức được thuận lợi. Chúc bạn thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ngày nay, việc trang trí nhà theo ngũ hành thường được các gia chủ chú ý hơn bao giờ hết, với mong muốn có được may mắn và thuận lợi trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Với mỗi mệnh khác nhau, chủ nhân của ngôi nhà sẽ có những lựa chọn khác nhau về màu sắc cũng như đồ nội thất cho không gian sống của mình. Trong bài viết dưới đây, Vamihomes sẽ đề cập đến phong thủy nhà đất Thủ Đức toàn tập cho người mệnh Thủy, cùng theo dõi ngay nhé!
12/01/2023
| Kim Huyên
Ngày nay, việc trang trí nhà theo ngũ hành thường được các gia chủ chú ý hơn bao giờ hết, với mong muốn có được may mắn và thuận lợi trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Với mỗi mệnh khác nhau, chủ nhân của ngôi nhà sẽ có những lựa chọn khác nhau về màu sắc cũng như đồ nội thất cho không gian sống của mình. Trong bài viết dưới đây, Vamihomes sẽ đề cập đến phong thủy nhà đất Thủ Đức toàn tập cho người mệnh Thủy, cùng theo dõi ngay nhé!
12/01/2023
| Quỳnh Như
VamiHomes cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản: Theo bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, bất động sản (BĐS) thương mại là gã khổng lồ vô hình mà thị trường cần phải tập trung phát triển trong thập kỷ tới.
1
12/01/2023
| Thanh Mai
Vamihomes thông báo thời gian nghỉ Tết 2023 từ 15/01/2023 – 29/01/2023. Kính chúc Quý khách hàng năm mới An khang – Thịnh vượng.
Untitled-1
12/01/2023
| Thanh Mai
Trang trí lại phòng khách cho gọn gàng, thể hiện cá tính gia chủ bằng những cách cực kỳ đơn giản để đón Tết năm 2023 nhé!
4 GIẢI PHÁP GIÚP NHÀ ĐẦU TƯ TRẺ TUỔI MUA NHÀ NHANH HƠN
12/01/2023
| Quỳnh Như
Thế hệ Millennials, Gen Y và Gen Z, đặc biệt là những người mua nhà lần đầu, đã trải qua hai năm khó khăn khi giá nhà lên đến đỉnh điểm trong đại dịch. Bước sang năm 2023, họ cần tận dụng cơ hội thị trường hạ nhiệt như thế nào để sở hữu được ngôi nhà mơ ước? Dưới đây là một vài giải pháp hữu ích được tư vấn bởi các chuyên gia trong ngành mà VamiHomes tổng hợp.
Tâm lý con người chúng ta là mua nhà có tính sở hữu, trong đó nhà đất Thủ Đức là loại tài sản có tính sở hữu cao và dễ sinh lời. Nhưng mua nhà như nào để đúng cách và mang lại lợi nhuận cao nhất? Trong bài viết dưới đây, Vamihomes sẽ tiết lộ cho bạn những kinh nghiệm giúp bạn có thể mua được nhà đất Thủ Đức hợp lý, giá cả tốt và có tiềm năng trong tương lai.
12/01/2023
| Kim Huyên
Tâm lý con người chúng ta là mua nhà có tính sở hữu, trong đó nhà đất Thủ Đức là loại tài sản có tính sở hữu cao và dễ sinh lời. Nhưng mua nhà như nào để đúng cách và mang lại lợi nhuận cao nhất? Trong bài viết dưới đây, Vamihomes sẽ tiết lộ cho bạn những kinh nghiệm giúp bạn có thể mua được nhà đất Thủ Đức hợp lý, giá cả tốt và có tiềm năng trong tương lai.