TIN TỨC VAMIHOMES

SỬA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VỚI ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất thương mại, dịch vụ góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả sử dụng đất biến đất đai trở thành nguồn lực, nguồn vốn to lớn để phát triển đất nước.

Vì vậy, hãy cùng Vamihomes theo dõi bài viết để hiểu rõ hơn về sửa đổi Luật Đất đai 2013 với đất thương mại, dịch vụ và đất phi nông nghiệp dưới đây ngay nhé!

Dự thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi đề cập đến bổ sung quy định về đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trong Điều 197 Chương XIII. Điều này nhằm tăng cường quản lý và định danh chính thức việc sử dụng các loại đất này, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước.

Vai trò của đất thương mại, dịch vụ

Đất thương mại và dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và đô thị, đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. Dưới đây là một số vai trò quan trọng của đất thương mại, dịch vụ:

  1. Kích thích hoạt động kinh doanh: Đất thương mại và dịch vụ là nền tảng để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho cộng đồng. Các trung tâm thương mại, cửa hàng, văn phòng, khách sạn, nhà hàng, và các dịch vụ công cộng khác đều phụ thuộc vào đất thương mại và dịch vụ.
  2. Tạo việc làm và thu nhập: Các doanh nghiệp hoạt động trên đất thương mại và dịch vụ tạo việc làm và cơ hội thu nhập cho người lao động. Điều này đóng góp vào cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm tỷ lệ thất nghiệp.
  3. Đóng góp vào ngân sách nhà nước: Khi các hoạt động kinh doanh phát triển trên đất thương mại và dịch vụ, đất này tạo ra thu nhập cho chính quyền địa phương và quốc gia thông qua thuế và phí. Điều này hỗ trợ ngân sách nhà nước và cung cấp nguồn tài chính cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng.
  4. Tạo đô thị phát triển và thu hút đầu tư: Đất thương mại và dịch vụ là những yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị. Các khu vực đất thương mại và dịch vụ phát triển sẽ thu hút các doanh nghiệp và đầu tư, giúp đô thị trở nên phát triển và hiện đại hơn.
  5. Hỗ trợ phục vụ cộng đồng: Đất thương mại và dịch vụ cung cấp các dịch vụ công cộng và tiện ích cho cộng đồng, bao gồm bệnh viện, trường học, công viên, trung tâm thương mại, và các cơ sở giải trí. Điều này cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực và đóng góp vào sự phát triển toàn diện của xã hội.
Đất thương mại, dịch vụ góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả sử dụng đất biến đất đai trở thành nguồn lực, nguồn vốn to lớn để phát triển đất nước.
Sửa đổi Luật đất đai 2013 với đất thương mại, dịch vụ và đất phi nông nghiệp

>>> Xem thêm: SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VỚI ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Nội dung quy định về đất thương mại, dịch vụ trong Dự thảo Luật Đất đai năm 2023 sửa đổi

Điều 197 của Dự thảo Luật quy định về đất thương mại, dịch vụ trong một điều luật đề cập đến đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: “1. Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

2. Việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định về bảo vệ môi trường.

3. Tổ chức kinh tế, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, cá nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khác; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật này còn được nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”.

Đất nền phân lô đường 520 - QL13 - Hiệp Bình Phước - Thủ Đức
Đất nền phân lô đường 520 – QL13 – Hiệp Bình Phước – Thủ Đức

>>> Xem đất nền ở Thủ Đức tại đây!

Về nội dung Điều này, tôi có một số bình luận sau:

Một là, do vị trí và vai trò quan trọng của đất thương mại, dịch vụ nên Dự thảo Luật cần tách loại đất này quy định ở một điều luật độc lập với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Bởi lẽ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm rất nhiều loại đất cụ thể khác nhau nên cần có những điều luật riêng để quy định mới đảm bảo tính đầy đủ, chi tiết và toàn diện để điều chỉnh quan hệ quản lý, sử dụng các loại đất này.

Hai là, khoản 1 của Điều 197 chưa giải mã rõ cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ là gì? Nó bao gồm các cơ sở thương mại, dịch vụ cụ thể nào và đất thương mại, dịch vụ là những loại đất cụ thể nào?

Ba là, nội dung của Điều 197 chưa nêu bật được mối quan hệ giữa đất thương mại, dịch vụ gắn với hoạt động đầu tư kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng, văn phòng, logistic… Đây là những ngành kinh tế quan trọng của đất nước hiện nay. Mặt khác, nội dung của Điều 197 quy định còn rất chung chung mới chỉ “dừng lại” ở nguyên tắc quản lý và sử dụng đất thương mại, dịch vụ; các hình thức tiếp cận đất thương mại, dịch vụ của tổ chức kinh tế, cá nhân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Còn rất nhiều vấn đề liên quan đến loại đất này chưa được Dự thảo Luật quy định như vấn đề thương mại hóa quyền sử dụng đất góp phần phát triển thị trường bất động sản vận hành thông suốt, đồng bộ, lành mạnh, công khai minh bạch; chưa định danh chính thức đất sử dụng vào mục đích du lịch; du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng; nghỉ dưỡng; đất sử dụng làm văn phòng…

Thứ tư là, nội dung của Điều 197 dường như chưa tích hợp với các quy định của các đạo luật chuyên ngành khác như Luật Du lịch, Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Môi trường, Luật Di sản văn hóa, Luật Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Kinh doanh Bất động sản…

Đất nền Đinh Thị Thi - QL13 - Hiệp Bình Phước - Thủ Đức
Đất nền Đinh Thị Thi – QL13 – Hiệp Bình Phước – Thủ Đức

>>> Xem thêm: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỀ XUẤT CẢI CÁCH LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CẤP BÁCH.

Một số kiến nghị hoàn thiện quy định về đất thương mại, dịch vụ của Dự thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi nhằm khai thác, phát huy giá trị của loại đất này

Một là, Dự thảo Luật cần tách đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thành 2 điều luật độc lập. Có như vậy mới đề cao vai trò của đất thương mại, dịch vụ trong phát triển kinh tế hiện nay.

Hai là, bổ sung khoản 1 của Điều 197 giải mã khái niệm cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ là gì? Nó bao gồm các cơ sở thương mại, dịch vụ cụ thể nào và quy định đất thương mại, dịch vụ là những loại đất cụ thể nào?

Ba là, bổ sung quy định của Điều 197 về vấn đề thương mại hóa quyền sử dụng đất góp phần phát triển thị trường bất động sản vận hành thông suốt, đồng bộ, lành mạnh, công khai minh bạch; quy định về chế độ quản lý và sử dụng đất sử dụng vào mục đích du lịch; du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng; nghỉ dưỡng; đất sử dụng làm văn phòng…

Cuối cùng là, rà soát, bổ sung nội dung của Điều 197 đảm bảo sự tương thích với các quy định của các đạo luật chuyên ngành khác như Luật Du lịch, Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Môi trường, Luật Di sản văn hóa, Luật Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Kinh doanh Bất động sản.

Trên đây là những thông tin quan trọng trong Sửa Luật Đất đai 2013 với đất thương mại, dịch vụ và đất phi nông nghiệp. Vamihomes mong rằng với những tin tức trên sẽ giúp các bạn đọc có thêm những kiến thức về Luật Đất đai.

Truy cập ngay để xem các dự án nhà đất Thủ Đức!

>>> Xem thêm: HOREA GÓP Ý CẢI CÁCH LUẬT ĐẤT ĐAI CHO PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN BỀN VỮNG.

Biên soạn bởi: Vamihomes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới, Vamihomes xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Chúc mọi người một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.