TIN TỨC VAMIHOMES

HOREA GÓP Ý CẢI CÁCH LUẬT ĐẤT ĐAI CHO PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN BỀN VỮNG.

Theo những nguồn tin mới nhất mà Vamihomes tổng hợp được, vừa qua Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đề xuất cần có sự thống nhất và đồng bộ hóa các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, thuế, giá, đấu giá tài sản và đấu thầu để xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, theo chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Theo những nguồn tin mới nhất mà Vamihomes tổng hợp được, vừa qua Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đề xuất cần có sự thống nhất và đồng bộ hóa các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, thuế, giá, đấu giá tài sản và đấu thầu để xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, theo chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

HoREA đã gửi văn bản đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Tài nguyên & Môi trường để đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) liên quan đến quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất và tổ chức kinh tế cũng như việc đưa ra quy định pháp luật có liên quan. HoREA mong muốn đề xuất của mình sẽ được xem xét và đưa vào sửa đổi để đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

HoREA cho rằng, muốn xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường theo chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW thì phải sửa đổi đồng bộ, thống nhất các quy định pháp luật về đất đai, thuế, giá, đấu giá tài sản, đấu thầu, bắt buộc thanh toán giao dịch bất động sản không dùng tiền mặt, phải qua ngân hàng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đồng thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp khai gian, trốn thuế và tích hợp với Đề án 06 – cơ sở dữ liệu lớn quốc gia (Big data), trong đó có cơ sở dữ liệu về giá đất đáng tin cậy, được cập nhật theo thời gian thực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

HoREA đề xuất rằng trong trường hợp được chấp thuận theo điểm b khoản 1 Điều 123 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và được thông qua bởi Quốc hội, cần phải quy định điều khoản chuyển tiếp để giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các dự án nhà ở thương mại. Điều này cần được xử lý một cách đồng bộ và phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013 để tránh xảy ra các tranh chấp pháp lý và đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

HoREA đề xuất thay đổi và bổ sung điểm b khoản 1 Điều 123 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để quy định rõ hơn về trường hợp sử dụng đất cho dự án nhà ở thương mại. Theo đó, HoREA kiến nghị cho phép sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác không phải là đất ở để thực hiện dự án nhà ở thương mại, miễn là điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất được đáp ứng. Điều này giúp cho các doanh nghiệp có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.

Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với dự án và đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 123 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng: Có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh về việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 38 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và sửa đổi, bổ sung Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật năm 2022.

“Hiệp hội đề nghị Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bãi bỏ Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật năm 2022 do nội dung này được quy định tại Luật Nhà ở (mới)” – HoREA kiến nghị.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

HoREA nhấn mạnh, trường hợp nội dung điểm b khoản 1 Điều 123 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên đây được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và được Quốc hội thông qua thì Hiệp hội nhận thấy cần phải quy định điều khoản chuyển tiếp để xử lý các dự án nhà ở thương mại mà doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Đề xuất của HoREA cho thấy cần có sự thay đổi, sửa đổi pháp luật để đồng bộ hóa các quy định về đất đai, thuế, giá, đấu giá tài sản và đấu thầu, nhằm đảm bảo xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường và phát triển bất động sản bền vững. Việc thống nhất các quy định pháp luật cũng giúp giảm thiểu sự mâu thuẫn, hạn chế các tranh chấp về đất đai và tạo ra môi trường kinh doanh bất động sản thuận lợi, hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường bất động sản.

Truy cập tại đây để xem thêm nhiều dự án bất động sản nổi bật ở TP. Thủ Đức nhé!

Biên soạn bởi: Vamihomes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới, Vamihomes xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Chúc mọi người một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.