TIN TỨC VAMIHOMES

CÁC ĐIỂM ĐƯỢC ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI TRONG LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2014.

Sau 8 năm triển khai, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, để phù hợp hơn với thực tiễn và khắc phục các bất cập, hạn chế, pháp luật này đã được đề xuất sửa đổi và bổ sung dựa trên ý kiến đóng góp từ các bên liên quan.

Những thay đổi này giúp cải thiện và đảm bảo tính thống nhất của pháp luật, tránh xung đột với các luật khác. Cùng Vamihomes tìm hiểu thêm về những điểm mới của Luật Kinh doanh Bất động sản trong bài viết này nhé!


Sửa đổi nhiều hạn chế, vướng mắc  tồn đọng.

Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 được xem là một trong những Bộ Luật quan trọng nhất, ảnh hưởng đến nhiều ngành và lĩnh vực. Đã có những đóng góp tích cực trong việc cải thiện khung pháp lý cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần giải quyết và bổ sung để phù hợp với thực tiễn.

Luật này định hình nền tảng pháp lý cho hoạt động của thị trường bất động sản, bao gồm phạm vi kinh doanh bất động sản, loại hình bất động sản, v.v… Nhưng đã xuất hiện sự chồng chéo và giao thoa với các hệ thống pháp luật khác. Cần giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng dự án và thông tin về thị trường bất động sản để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả của Luật Kinh doanh Bất động sản.

Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 đang gặp nhiều vấn đề cần được giải quyết

Mặc dù Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 đã hoàn thiện hơn về khung pháp lý cho các chủ thể tham gia thị trường bất động sản, nhưng trong thực tế, vẫn tồn tại nhiều hạn chế và khó khăn. Việc thực hiện các quy định vẫn gặp khó khăn do sự chồng chéo và giao thoa với các hệ thống pháp luật khác nhau. Nội dung của một số quy định vẫn còn chung chung và chưa đầy đủ để điều chỉnh các hoạt động kinh doanh bất động sản trong thực tế.

Chưa có quy định cụ thể cho kinh doanh nhà ở, kinh doanh công trình thương mại, dịch vụ, công nghiệp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng trong dự án bất động sản, chuyển nhượng toàn bộ dự án và chuyển nhượng một phần dự án. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho các chủ thể tham gia thị trường bất động sản và cản trở sự phát triển của thị trường này.

Công tác quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều chỗ chưa đầy đủ và phối hợp chưa chặt chẽ giữa các cơ quan, bộ ngành, địa phương. Chưa có sự phân định cụ thể, rõ ràng giữa các Bộ, ngành và giữa các cơ quan trung ương với địa phương. Điều này cần được giải quyết để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả của Luật Kinh doanh Bất động sản và quản lý trong lĩnh vực này.

Bảo đảm sự liên kết, thống nhất và tiếp nối về quyền lợi, trách nhiệm và quyền hạn.


Việc sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản đang được xem là cần thiết để giải quyết những hạn chế và bất cập trong hoạt động kinh doanh bất động sản hiện nay. Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) đã được Bộ Xây dựng thể chế hóa với 4 nhóm chính sách, bao gồm nhiều quy định mới về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc kinh doanh bất động sản, áp dụng các luật có liên quan và các loại bất động sản đưa vào kinh doanh.

Nếu được thông qua, dự án Luật này có thể giúp giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến bất động sản như đất đai, đầu tư, tài chính và mang lại sự ổn định cho hệ thống pháp luật.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường bất động sản, việc sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản là cần thiết. Trong quá trình soạn thảo, đội ngũ chuyên gia đã xem xét và bổ sung những điểm mới như kinh doanh bất động sản công nghiệp, bất động sản thương mại, căn hộ dịch vụ, đặc biệt là các dự án kết hợp giữa bất động sản và du lịch, nghỉ dưỡng. Những điểm này sẽ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững và mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước

Sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản cần thiết để giải quyết những hạn chế và bất cập cho thị trường.

Các điều chỉnh và bổ sung đã được thực hiện trong Luật Kinh doanh Bất động sản nhằm giải quyết tình trạng chồng chéo và mâu thuẫn trong các quy định pháp luật về bất động sản. Việc tập trung các quy định về xây dựng và quản lý thông tin về thị trường bất động sản, bổ sung quy định về giao dịch bất động sản qua sàn giao dịch, và điều chỉnh để đảm bảo sự ổn định và bình ổn của thị trường bất động sản là những điểm chính trong việc hoàn thiện Luật này.

Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản cũng đề cập đến việc áp dụng các luật liên quan khác để định rõ việc áp dụng pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản và nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn hoặc chồng chéo giữa các luật liên quan. Điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ hóa với các luật ban hành sau này và phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.

Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội dự kiến diễn ra vào cuối năm nay và sẽ trình qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Việc điều chỉnh và cải thiện các quy định trong Luật Kinh doanh Bất động sản sẽ tạo ra khung pháp lý quan trọng nhằm thống nhất quan điểm chính sách từ việc quản lý đất đai, nhà ở đến việc quản lý và phát triển thị trường bất động sản.

Hãy truy cập Vamihomes để cập nhật thêm nhiều tin tức bất động sản nổi bật mỗi ngày!

Biên soạn bởi: Vamihomes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới, Vamihomes xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Chúc mọi người một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.