TIN TỨC VAMIHOMES

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT NHÀ Ở (sửa đổi), LUẬT KINH DOANH BĐS 2014

Cùng nằm trong những giải pháp để phát triển thị trường bất động sản bền vững là hoàn thiện thể chế, chính sách; tập trung nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Trong bài viết này, Vamihomes sẽ đề cập đến những sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh Bđs năm 2014 góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản, cùng theo dõi ngay nhé! 

Cùng nằm trong những giải pháp để phát triển thị trường bất động sản bền vững là hoàn thiện thể chế, chính sách; tập trung nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Trong bài viết này, Vamihomes sẽ đề cập đến những sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh Bđs năm 2014 góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản, cùng theo dõi ngay nhé! 

Những sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật nhà ở năm 2014 (sửa đổi) góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường BĐS

Một là, bổ sung quy định về điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở; công nhận quyền sở hữu nhà ở; quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở; các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Hai là, bổ sung quy định về sở hữu nhà chung cư gồm căn cứ xác lập quyền sở hữu và chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư khi nhà chung cư thuộc diện phá dỡ do không đảm bảo điều kiện an toàn sử dụng; quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu sau khi chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư.

Ba là, quy định một chương về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Như nguyên tắc thực hiện, cải tạo nhà chung cư; kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư; các hình thức cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; bố trí nhà ở tái định cư và nhà ở tạm thời thời …

Bốn là, về chính sách nhà ở xã hội. Bổ sung quy định về hình thức phát triển nhà ở xã hội; yêu cầu đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội; xác định giá bán nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư; thời điểm thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; trách nhiệm của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương.

Bổ sung 2 mục quy định về chính sách phát triển nhà ở lưu trú công nhân và nhà ở lực lượng vũ trang.

Năm là, về tài chính cho phát triển nhà ở. Bổ sung quy định các nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở; nguyên tắc huy động, sử dụng nguồn vốn cho phát triển nhà ở; vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng CSXH để phát triển nhà ở xã hội; nguồn vốn của Nhà nước để phục vụ cho phát triển nhà ở, hình thức huy động vốn để phát triển nhà ở…

Những sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Luật Nhà ở năm 2014 (sửa đổi), Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014

>>> Xem thêm: DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (SỬA ĐỔI) CÓ NHIỀU ĐIỂM NỔI BẬT.

Những sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (sửa đổi) góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản

Thứ nhất, làm rõ sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng được đưa vào kinh doanh.

Một là, về phạm vi và các loại bất động sản đưa vào kinh doanh trong Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) đã bổ sung, làm rõ tại Điều 5 bao gồm: (1) Nhà ở có sẵn và nhà ở hình thành trong tương lai; (2) Công trình xây dựng có sẵn và công trình xây dựng hình thành trong tương lai, bao gồm: các công trình dân dụng theo pháp luật về xây dựng, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú; (3) Nhà ở, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh; (4) Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất. Đối với quyền sử dụng đất trong dự án bất động sản đưa vào kinh doanh thì phải là quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật.

Như vậy, các loại bất động sản đưa vào kinh doanh đã được chỉ rõ gồm những công trình nào, tránh trường hợp chỉ nêu chung chung như trước đây dẫn đến nhiều “kẽ hở” cho các “cò đất” lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt là bổ sung cụ thể thêm các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng là căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú.

Hai là, Điều 13 về nhà ở, công trình xây dựng có sẵn được đưa vào kinh doanh cũng bổ sung: Công trình xây dựng có sẵn được đưa vào kinh doanh là các công trình dân dụng theo pháp luật về xây dựng, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú.

Hình ảnh Nhà phố Lộc Vừng
Sân thượng Lộc Vừng

Thứ hai, quản lý chặt chẽ hoạt động môi giới bất động sản.

Một là, một trong những bất cập của thị trường bất động sản thời gian qua là tình trạng “sốt” giá gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, mà “thủ phạm” là lực lượng môi giới hiện đang thừa nhân lực nhưng thiếu chất lượng. Theo đó, về mô hình hoạt động của sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Dự thảo như sau: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp, phải đảm bảo điều kiện và đăng ký hoạt động theo pháp luật kinh doanh bất động sản”.

Hai là, về các loại bất động sản phải giao dịch qua sàn được quy định tại Điều 60 của Dự thảo.

Phương án 1: Chủ đầu tư dự án bất động sản khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản phải thực hiện thông qua sàn giao dịch môi giới bất động sản.

Phương án 2: Các bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại Luật này mà chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Ba là, riêng đối với môi giới bất động sản, Dự thảo Luật sửa đổi còn mở ra điều kiện khác: “Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế”. Với sự điều chỉnh này, kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp, theo đó không phải chịu áp lực “có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản”.

Hình ảnh dự án nhà D26 HBC

>>> Xem thêm: ĐỀ XUẤT LOẠI BỎ QUY ĐỊNH BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN.

Thứ ba, về xây dựng, quản lý thông tin bất động sản.

Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) cũng nêu rõ, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; tại sàn giao dịch bất động sản đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản; trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Luật này.

Nội dung thông tin về bất động sản bao gồm: a) Loại bất động sản; b) Vị trí bất động sản; c) Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản; d) Quy mô của bất động sản; đ) Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư; e) Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản; g) Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; h) Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có); i) Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; k) Việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có); l) Thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh…

Những quyết sách mới đây của Chính phủ là những chỉ báo về sự hồi phục cho thị trường bất động sản. Nhìn từ kinh nghiệm giai đoạn khủng hoảng trước đây, khoảng một năm sau khi có những chỉ báo như thế này, thị trường sẽ cân bằng. Điều đó có nghĩa hết quý trong giai đoạn 2023 – 2024, thị trường bất động sản có thể phục hồi trở lại. Tuy vậy, điều kiện đủ là doanh nghiệp phải nỗ lực tái cấu trúc sản phẩm, tái cơ cấu đầu tư, điều chỉnh mức giá phù hợp với thị trường.

Về dài hạn, việc nhanh chóng hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý sẽ giúp thị trường bất động sản bền vững hơn. Trong đó, Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 được sửa đổi và chính thức có hiệu lực sẽ là bước ngoặt lớn cho ngành bất động sản, khi tháo gỡ được các nút thắt pháp lý đang tồn tại trên thị trường.

Trên đây là những tin tức được cập nhật mới nhất về “những sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Vamihomes mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn đọc có thêm kiến thức về Dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 nhé!

Theo dõi và truy cập ngay để xem các dự án nhà đất Thủ Đức!

>>> Xem thêm: PHIÊN HỌP DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THÁNG 02/2023

Biên soạn bởi: Vamihomes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới, Vamihomes xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Chúc mọi người một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.