TIN TỨC VAMIHOMES

CHÍNH PHỦ ĐỀ NGHỊ TĂNG CƯỜNG RÀ SOÁT HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT.

Vào ngày 14/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã kết luận tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, ban hành thông báo số 327/TB-VPCP, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP liên quan đến phương pháp xác định giá đất.

Tại thông báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận rằng việc định giá đất đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý đất đai của nhà nước. Các khó khăn trong việc xác định giá đất đã ảnh hưởng đến việc sử dụng tài nguyên đất đai một cách hiệu quả trong thời gian gần đây. 

Nguyên nhân chính của tình trạng này đã được xác định thông qua quá trình tổng kết thực hiện Luật đất đai và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất. Các vấn đề chính bao gồm sự không phù hợp và thiếu đáng tin cậy trong nội dung, điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất, cũng như thiếu cơ sở dữ liệu về giá đất thị trường, thông tin và số liệu đầu vào, dẫn đến tình trạng một thửa đất có thể được đánh giá bằng nhiều phương pháp khác nhau, dẫn đến kết quả khác nhau.

Hoàn thiện quy định kỹ thuật cho từng phương pháp định giá đất.

Quá trình sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất cần được xây dựng dựa trên cơ sở của phương pháp luận đúng đắn, kiến thức khoa học, kinh nghiệm từ các quốc gia trên toàn cầu, và điều kiện thực tế tại Việt Nam. Sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính, cùng với sự tham gia của các Hiệp hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cũng như các chuyên gia, sẽ giúp điều chỉnh và hoàn thiện các quy định, trong đó:

Tối ưu hóa các quy định kỹ thuật cho từng phương pháp định giá đất; xác định rõ đối tượng, điều kiện, và tiêu chí áp dụng để đảm bảo tính thực tế và tránh sự tùy tiện trong việc lựa chọn phương pháp. Cần xem xét quy định về việc áp dụng phương pháp kiểm chứng trong các trường hợp cần thiết.

Hoàn thiện quy định kỹ thuật cho từng phương pháp định giá đất.

Điều chỉnh quy trình thủ tục, tạo đà cho việc phân cấp, phân quyền, và cắt giảm các bước trung gian. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính và đảm bảo sự tham gia tích cực và trách nhiệm của các cấp, các ngành (như tổ chức tư vấn định giá đất, hội đồng định giá,…) cùng với việc kiểm tra và giám sát từ cấp trên. Điều này phải tuân theo nguyên tắc và yêu cầu được đề ra trong Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc đổi mới và hoàn thiện thể chế, chính sách, để nâng cao hiệu quả trong quản lý và sử dụng đất, tạo động lực để đưa Việt Nam thành một nước có thu nhập cao.

Bổ sung quy định về việc thu thập thông tin, dữ liệu, và nguồn thông tin (bao gồm cả dữ liệu từ đấu giá và giao dịch được thu thập từ cơ quan thuế,…), xác định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin và tiếp cận thông tin từ tổ chức tư vấn định giá đất. Mục tiêu là đảm bảo sự trung thực, khách quan, và minh bạch, và cung cấp các cơ sở pháp lý để áp dụng các phương pháp định giá thích hợp, giảm thiểu sự phụ thuộc vào ý chí cá nhân.

Điều chỉnh quy định về việc chuyển giao thông tin, đảm bảo tuân theo quy định của Luật về ban hành văn bản pháp luật, phải khả thi và phù hợp với các yêu cầu đặt ra từ thực tế, duy trì sự cân đối giữa lợi ích của nhà nước, các nhà đầu tư và người sử dụng đất.

>>> Xem thêm: KHƠI THÔNG DÒNG VỐN CHO NỀN KINH TẾ 2023: ĐẦU TƯ CÔNG, GIẢM THUẾ, ĐIỀU CHỈNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN,…

Phổ biến rộng rãi công khai để tham vấn ý kiến.

Trong việc sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP liên quan đến quy định về giá đất, Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh về tính quan trọng của việc thực hiện quy trình sửa đổi theo cách gọn nhẹ trong các vấn đề kỹ thuật. Ông nhận định rằng giá đất đóng vai trò quyết định trong chính sách đất đai, và việc điều chỉnh này cần được thực hiện một cách cẩn trọng để đảm bảo sự phát triển kinh tế – xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phổ biến rộng rãi công khai để tham vấn ý kiến nhân dân.

Với tinh thần này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu ý kiến từ các Bộ, ngành và tổ chức, cũng như các chuyên gia tại cuộc họp. Họ đã tiến hành hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến giá đất. Quá trình này cũng bao gồm việc tìm hiểu ý kiến từ các đối tượng chịu tác động bằng cách đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mục tiêu là để thu thập ý kiến đóng góp và hoàn thiện trình Chính phủ trước ngày 25/8/2023.

Thông qua việc này, việc tham vấn rộng rãi và công khai đang được thực hiện để đảm bảo tính minh bạch và tham gia của các đối tượng quan tâm trong quá trình quyết định về việc sửa đổi quy định về giá đất, một vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển toàn diện của kinh tế và xã hội.

Bài viết trên của Vamihomes cho thấy, việc tăng cường rà soát trong phương pháp định giá đất của Chính phủ tạo sự tích cực cho thị trường bất động sản bằng việc tôn trọng quy trình, đảm bảo minh bạch trong định giá đất và tham gia của các đối tượng. Sự hoàn thiện và công khai mang đến khả năng phát triển bền vững, hấp dẫn cho thị trường bất động sản.

>>> Xem thêm: PHÒNG CÔNG CHỨNG TP. THỦ ĐỨC TĂNG LƯỢNG KHÁCH ĐẾN, THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG KHỞI SẮC?

Biên soạn bởi: Vamihomes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới, Vamihomes xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Chúc mọi người một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.