TIN TỨC VAMIHOMES

NĂM 2023, CÁC CÁCH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẤT ĐAI KHI NHÀ NƯỚC BỎ SỔ HỘ KHẨU GIẤY

Theo như VamiHomes ghi nhận, Từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị theo quy định của Luật Cư trú năm 2020. Người dân có thể sử dụng một trong những cách thức khai thác thông tin về cư trú để thực hiện các thủ tục về đất đai.

Theo như VamiHomes ghi nhận, Từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị theo quy định của Luật Cư trú năm 2020. Người dân có thể sử dụng một trong những cách thức khai thác thông tin về cư trú để thực hiện các thủ tục về đất đai.

Theo quy định hiện hành, nhiều thủ tục hành chính liên quan đến đất đai yêu cầu phải nộp hộ khẩu như một phần của tài liệu để xác định thời điểm sử dụng đất của người sử dụng đất; số thành viên hộ gia đình có cùng quyền sử dụng đất tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, xét giao quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất của vợ chồng.

Vì vậy, khi các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến các trường hợp này cần sử dụng thông tin trong sổ hộ khẩu cấp trước ngày 1/7/2021.

4 thủ tục về đất đai cần Sổ hộ khẩu giấy

Những thủ tục về đất đai cần sổ hộ khẩu giấy gồm:

– Xác định việc sử dụng đất ổn định của người sử dụng đất (Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014).

– Xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 30 Điều 3 của Luật Đất đai (khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, khoản 4 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT).

– Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng (khoản 5 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014).

– Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (thay đổi người đại diện là chủ hộ hoặc người đại diện là thành viên của hộ gia đình) (Khoản 6 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 19 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT; khoản 4 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT).

>>> Xem thêm: CHÍNH PHỦ HỌP BÀN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ LUẬT NHÀ Ở SỬA ĐỔI

Bỏ Sổ hộ khẩu giấy, thực hiện các thủ tục về đất đai như thế nào?

Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP về bỏ Sổ hộ khẩu giấy, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

dãy nhà phố đồng bộ Lộc Vừng - VamiHomes
Vậy, sau khi “xóa Sổ”, những thủ tục khi mua nhà đất Thủ Đức cần Sổ hộ khẩu sẽ được thực hiện như thế nào?

Theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP, khai thác, sử dụng thông tin về nơi cư trú của công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục đất đai. Điều này được thực hiện bằng một trong các phương thức sau:

– Tham chiếu, sử dụng dữ liệu cá nhân thông qua các chức năng của Hệ thống thông tin xử lý thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

– Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID;

– Sử dụng các thiết bị đầu đọc kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như: thiết bị đọc mã QR, thiết bị đọc thẻ gắn chip cho thẻ căn cước công dân.

– Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

NĂM 2023, CÁC CÁCH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẤT ĐAI KHI NHÀ NƯỚC BỎ SỔ HỘ KHẨU GIẤY
NĂM 2023, CÁC CÁCH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẤT ĐAI KHI NHÀ NƯỚC BỎ SỔ HỘ KHẨU GIẤY

Trường hợp không sử dụng được thông tin nơi cư trú của công dân theo các cách trên thì các bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân có liên quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Chính phủ và các nhà cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân báo cáo bản sao hoặc xuất trình bất kỳ tài liệu hợp lệ nào chứng minh thông tin cư trú.

Các loại giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin cư trú là Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy báo số định danh cá nhân và thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Như vậy, khi xóa sổ hộ khẩu giấy, người sử dụng đất có thể làm thủ tục hành chính đất đai theo các phương thức trên.

>>> Xem thêm: BỎ KHUNG GIÁ ĐẤT VÀ XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Biên soạn bởi: Vamihomes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới, Vamihomes xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Chúc mọi người một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.