TIN TỨC VAMIHOMES

3 CHÍNH SÁCH MỚI DỰ BÁO SẼ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BĐS 2023

Những chủ trương chính sách mới về đất đai, minh bạch thị trường, thuế, trái phiếu, ... trong các nghị định, nghị quyết mới ban hành nhằm giúp thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bền vững hơn vào năm 2023.

Những chủ trương chính sách mới về đất đai, minh bạch thị trường, thuế, trái phiếu, … trong các nghị định, nghị quyết mới ban hành nhằm giúp thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bền vững hơn vào năm 2023.

Theo các chuyên gia, năm 2023, nhiều chính sách mới liên quan đến phân loại giá đất, thuế BĐS, hồ sơ tuyển dụng, tính pháp lý dự án, … được dự báo sẽ tác động không nhỏ đến thị trường BĐS.

Trên thực tế, nhiều nghị quyết, nghị định mới liên quan đến chính sách thị trường BĐS đã được ban hành từ năm 2022. Tuy nhiên, các chính sách này sẽ tác động mạnh mẽ nhất là đến thị trường bđs 2023.

Nghị định 44/2022/NĐ-CP

Đầu tiên là Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và Nghị định 42/2022/NĐ-CP về điều tiết thị trường nhà ở và bất động sản. Cung cấp thông tin cơ quan và dịch vụ chính phủ trực tuyến trong môi trường mạng. Cả hai nghị định đều được ban hành vào cuối tháng 6 và có hiệu lực từ giữa tháng 8/2022 với những điểm đổi mới đáng chú ý như:

Nghị định nêu rõ:

– Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin về dự án, giao dịch bất động sản cho Bộ Xây dựng.

– Yêu cầu công khai hồ sơ pháp lý dự án bất động sản và thông tin về thị trường nhà đất.

– Các thông tin kê khai, số liệu về công trình và cơ cấu loại tài sản của công trình phải được lập trước khi công bố khởi công hoặc cấp giấy phép xây dựng để thực hiện công trình.

– Đồng thời, trước khi chủ đầu tư đưa sản phẩm vào giao dịch phải thực hiện kê khai thông tin về bất động sản đủ điều kiện giao dịch và có văn bản thông báo của Bộ Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua trong tương lai.

Ngoài ra, các biểu mẫu khai báo, cung cấp thông tin cần cụ thể, rõ ràng cho từng trường hợp như: Chuyển giao toàn bộ hoặc một phần dự án và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung thông tin, dữ liệu liên quan đến dự án. Hoặc kê khai và cung cấp thông tin, dữ liệu về giao dịch bất động sản cho các dự án.

Trường hợp sàn giao dịch cung cấp thông tin, dữ liệu thì bản kê khai và bản cung cấp thông tin, dữ liệu nêu trên phải được gửi đến Bộ Xây dựng nơi diễn ra giao dịch tài sản.

Địa chỉ trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu về yêu cầu công khai thông tin thị trường nhà ở là Cổng thông tin Hệ thống thông tin nhà và thị trường bất động sản (www.batdongsan.xaydung.gov.vn).

Nghị định 44/2022/NĐ-CP do đó sẽ góp phần minh bạch thông tin thị trường BĐS, giúp cơ quan quản lý tham gia điều tiết thị trường, hỗ trợ pháp lý quản lý dự án, giúp người mua nhà hiểu rõ dự án của mình, giúp có cơ sở thông tin, dữ liệu. Để tránh trường hợp mua lại sản phẩm dự án không phải để bán. 

Đó cũng là nền tảng tạo niềm tin cho người mua nhà và giúp thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bền vững hơn.

CHÍNH SÁCH MỚI DỰ BÁO SẼ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BDS 2023
3 chính sách mới dự báo sẽ tác động đến thị trường BĐS 2023

Nghị Quyết 18-NQ/TW Về Đất Đai

Nghị quyết 18-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta cơ bản trở thành nước tiên tiến, có thu nhập cao” được Ban Chấp hành Trung ương ban hành vào ngày 16/06/2022. Nghị quyết có nhiều điểm mới đáng nói về chính sách đất đai, bao gồm:

– Tầm nhìn đến năm 2030, hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản sửa đổi luật có liên quan đến năm 2025

– Bỏ khung giá đất, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường.

– Thuế cao hơn đối với những người sở hữu nhiều nhà và nhiều đất hơn.

– Đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất/cho thuê đất thông qua đấu thầu các dự án có sử dụng đất.

– Cơ sở tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

– Có quy định cụ thể về bồi thường và hỗ trợ tái định cư áp dụng cho người dân bị thu hồi đất.

– Mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

– Quy định về sử dụng đất xây dựng công trình hàng không, công trình ngầm và các dự án cải tạo đất ngoài khơi.

Chính sách đất đai mới theo Nghị quyết 18-NQ/TW nhằm hài hòa lợi ích của người dân, nhà đầu tư và quốc gia trong quản lý, sử dụng đất đai, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến đất đai. Đồng thời, bạn có thể giảm thiểu lãng phí và tiêu cực. Giảm tranh chấp, khiếu kiện, kiện tụng liên quan đến tài sản. Đất đai được sử dụng ngày càng hiệu quả và bền vững, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Nghị quyết 18-NQ/TW sẽ giúp quyền lợi của người dân an toàn hơn, việc sử dụng đất linh hoạt hơn và tiếp tục thực hiện cơ chế tự đồng thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thực hiện các dự án khu đô thị, xây dựng nhà ở thương mại.

Đặc biệt, nghị quyết này cũng giúp nhà đầu tư biết rõ các trường hợp cần đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất từ đó chủ động hơn trong sản xuất và kinh doanh; có thể trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; được tiếp cận đất đai linh hoạt hơn dưới tác động của chính sách mở rộng hạn mức và đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và thị trường cho thuê đất nông nghiệp được phát triển…

Đặc biệt, chính sách mới này cũng sẽ giúp các nhà đầu tư nắm rõ thời điểm nên đưa khu đất của mình ra đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất, từ đó chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh những gì có thể làm được.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể giảm chi phí sử dụng đất bằng cách cải thiện thủ tục quản lý đất đai. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm được đổi mới và tăng cường. Kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng được tăng cường. Nguồn lực đất đai cho sản xuất kinh tế sẽ được giải phóng khi những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai được giải quyết triệt để, tình trạng đầu cơ đất đai, sử dụng sai mục đích đất đai trở nên cụ thể và đủ mạnh để hạn chế bằng các biện pháp chế tài.

Mô hình nhà phố Vamihomes
Hình ảnh nhà phố Vamihomes – thị trường nhà đất Thủ Đức

>>> Xem thêm: Sau thời gian vắng bóng, nhà đất Thủ Đức ghi tên “bảng vàng” BĐS TP.HCM.

Nghị Định 65/2022/ND-CP

Nghị định 65/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 để sửa đổi, bổ sung Nghị định 153(Nghị định 65) về phát hành trái phiếu riêng lẻ. Những điểm mới của Nghị định 65 chủ yếu liên quan đến các thành viên tham gia thị trường, như:

– Nâng cao tiêu chuẩn cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp

– Tăng cường minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

– Siết chặt hồ sơ chào bạn và phương thức phát hành

– Kiểm tra tín dụng có thể được yêu cầu

Nghị định 65/2022/NĐ-CP về thị trường trái phiếu giúp các công ty bất động sản có năng lực và nghiêm túc huy động vốn dễ dàng hơn. Theo các chuyên gia, những điểm mới tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư khi mua trái phiếu doanh nghiệp.

Hơn nữa, các quy định của Nghị định 65/2022/NĐ-CP đã được siết chặt hơn. Điều này là do các nhà đầu tư không thể tham gia vào các thỏa thuận để cùng đầu tư vào trái phiếu do các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác cung cấp. Nghị định mới cũng quy định việc thành lập trường thứ cấp để giao dịch hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và xây dựng lộ trình cho phép giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trên thị trường này.

Nhìn chung, điểm hay của Nghị định 65/2022/NĐ-CP là sẽ giúp thị trường trái phiếu Việt Nam phát triển thực chất hơn, tạo nền tảng cho các công ty công bố thông tin được thu thập minh bạch và hiệu quả trong trung và dài hạn là cung cấp vốn ra thị trường.

Đối với lĩnh vực bất động sản, đây là cơ hội để các doanh nghiệp có năng lực và uy tín huy động vốn để triển khai các dự án chất lượng, tiến hành đấu thầu và đáp ứng nhu cầu hàng hóa ngày càng tăng của thị trường bất động sản.

Ông Simon Cheng, Giám đốc Công ty Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam (Visrating) cho biết, Nghị định 65/2022/NĐ-CP sẽ thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu phát hành trái phiếu ra công chúng và bán lẻ. Nghị định 65/2022/NĐ-CP cũng hướng nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia thị trường trái phiếu công chúng với khuôn khổ phát hành và giám sát phát triển hơn, từ đó sẽ bảo vệ tốt hơn cho nhà đầu tư.

Những chủ trương mới về đất đai, minh bạch thị trường, thuế, trái phiếu… Các nghị định, nghị quyết mới ban hành sẽ giúp thị trường BĐS 2023 cải thiện kiểm soát người mua, nhà đầu tư, củng cố niềm tin của người dân, giúp thị trường xuất hiện nhiều ‘điểm sáng’ và chính sách quản lý. Đây là những yếu tố then chốt cho một thị trường lành mạnh và bền vững hơn.

Truy cập VamiHomes để xem thêm chi tiết các tin tức thị trường bđs hot nhất!

>>> Xem thêm: THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN “ẤM” LÊN TỪ CUỐI QUÝ II.

Biên soạn bởi: Vamihomes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới, Vamihomes xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Chúc mọi người một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.