TIN TỨC VAMIHOMES

CÁC ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI 2023

Dự thảo Luật Đất đai 2023 (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức lấy ý kiến của người dân gồm 16 chương, 236 điều. Vậy dự thảo Luật Đất đai 2023 (sửa đổi) có những điểm mới nào được đề xuất?

Cùng Vamihomes tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Có gì mới trong dự thảo luật đất đai 2023?

Đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch quốc gia, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phải được thiết lập phù hợp, thống nhất, đồng bộ và gắn kết chặt chẽ, để tạo điều kiện cho các lĩnh vực phát triển cùng nhau. Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, để đáp ứng yêu cầu thực hiện “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội” một cách nhanh, bền vững; đảm bảo quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng nhanh với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xác định, bố trí không gian sử dụng đất theo 03 khu vực: khu vực quản lý nghiêm ngặt, khu vực hạn chế và khu vực được chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định kết hợp giữa các chỉ tiêu sử dụng đất và không gian sử dụng đất, xác định ranh giới – vị trí, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đến từng thửa đất trong phạm vi quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Dự thảo Luật Đất đai 2023 (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức lấy ý kiến của người dân gồm 16 chương, 236 điều. Vậy dự thảo Luật Đất đai 2023 (sửa đổi) có những điểm mới nào được đề xuất?
Các điểm mới trong dự thảo luật đất đai

Hoàn thiện quy định về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất

Quy định rõ về quyền tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; và các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất, hay đấu thầu dự án có sử dụng đất theo đúng quy định của Điều 125 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cơ quan Nhà nước cũng được yêu cầu thực hiện theo quy định này.

Quy định cụ thể về trường hợp thuê đất trả tiền 01 lần cho cả thời gian thuê bao gồm: sử dụng đất để làm dự án đầu tư sản xuất nông – lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc làm muối; sử dụng đất KCN, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất. Quy định cũng bao gồm điều kiện giao đất, cho thuê đất, hạn mức sử dụng đối với tổ chức tôn giáo phù hợp với quỹ đất hiện có của địa phương; tổ chức tôn giáo nếu sử dụng đất vào mục đích khác thì phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quy định cụ thể hơn về về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất

Luật Đất đai 2023 sẽ quy định cụ thể về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Ngoài ra, nó cũng quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; từ đó khai thác hiệu quả quỹ đất phụ cận, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội, các cơ chế góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn.

Rà soát, khắc phục các hạn chế trong luật đất đai (sửa đổi)
Rà soát, khắc phục các hạn chế trong luật đất đai (sửa đổi)

>>> Xem thêm: RÀ SOÁT HẠN CHẾ, TĂNG TÍNH RÕ RÀNG, TÁCH BẠCH, SỬA ĐỔI ĐỒNG BỘ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường

Đề xuất hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra, giám sát của Trung ương và Hội đồng nhân dân trong việc xây dựng bảng giá đất, bao gồm cả công khai, minh bạch và các quy định bảo đảm. Đồng thời, cần công khai giá đất, giao dịch qua các sàn giao dịch đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị, nhà ở thương mại.

Quy định mức thuế cao hơn với người có nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng, bỏ đất hoang

Để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, cần hoàn thiện cơ chế và chính sách tài chính về đất đai. Cần có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương; điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch. Đồng thời, quy định mức thuế cao hơn cho người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang. Ngược lại, để ưu đãi các đối tượng thích hợp, cần thiết phải thể hiện qua việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực và địa phương.

Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản

Để đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, cần xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai, cung cấp các chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp. Ngoài ra, cần hoàn thiện các chế định về điều tiết của nhà nước để bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững. Trong đó, cần thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai, và có chế tài cụ thể, đồng bộ ngăn chặn các trường hợp giao dịch không đăng ký tại cơ quan nhà nước.

Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản
Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản

Mở rộng đối tượng sử dụng đất nông nghiệp

Chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp sẽ được hoàn thiện, đối tượng sử dụng đất sẽ được mở rộng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ được quy định, để người sử dụng đất nông nghiệp có thể chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi sao cho hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch. Đồng thời, sẽ tăng cường quản lý chất lượng đất, khắc phục tình trạng thoái hóa, suy giảm chất lượng đất; cũng như có các quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường và giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc.

Quy định về quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích

Quy định về quản lý và sử dụng đất đa mục đích, bao gồm đất ở kết hợp với thương mại và dịch vụ, đất nông nghiệp kết hợp với kinh tế, đất quốc phòng, an ninh có yếu tố tâm linh, đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển và đất dự án du lịch được đề xuất.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất

Chúng tôi đề xuất nâng cao cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; đảm bảo quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ thông tin tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, chúng tôi cũng nên tiếp tục cố gắng để phân cấp, phân quyền và giám sát, kiểm soát quyền lực.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra khiếu nại liên quan đến đất đai

Để cải thiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến đất đai, cần tăng cường công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo.

>>> Xem thêm: Quy định của pháp luật về đất phi nông nghiệp.

Sự cần thiết, mục đích xây dựng dự thảo luật đất đai 2023 

Vì sao nhà nước ban hành luật đất đai (sửa đổi)?

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đất đai là tài nguyên quý giá của quốc gia, là nguồn cung cấp cơ bản cho sản xuất, là không gian phát triển và là nguồn lực lớn của đất nước. Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý, sử dụng đất đai đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013, chúng ta đã nhận thấy những tồn tại, hạn chế và không thể phát huy đầy đủ và bền vững nguồn lực đất đai. Việc sử dụng đất cũng không hiệu quả và còn lãng phí. Các vấn đề như khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật về đất đai cũng diễn ra phức tạp. Ngoài ra, suy thoái, ô nhiễm, sạt lở đất ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Những tồn tại bất cập nêu trên đều có nguyên nhân do hệ thống pháp luật hiện tại chưa đồng bộ và không phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu phát triển của đất nước; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan chưa đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ; giá đất chưa thể phản ánh được thực tế thị trường; việc thực hiện pháp luật về đất đai cũng còn bị thiếu nghiêm túc ở một số nơi.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết để khắc phục những hạn chế hiện tại, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, góp phần tạo động lực cho việc kéo nước ta lên trình độ phát triển có thu nhập cao.

Luật Đất đai sửa đổi mới nhất mới nhất năm 2023. Ảnh minh họa.
Luật Đất đai sửa đổi mới nhất mới nhất năm 2023. Ảnh minh họa.

>>> Xem thêm: “NGÓNG” LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI: NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CHO THỊ TRƯỜNG BĐS NĂM 2023.

Mục đích xây dựng luật đất đai (sửa đổi)?

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và ban hành Luật đất đai (sửa đổi) với mục đích hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế. Ngoài ra, nó cũng giúp giải quyết các chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, cũng như tăng cường quản lý đất đai về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế… để hài hòa quyền, lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Để thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất và phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, chúng ta cần phát huy nguồn lực đất đai để tạo động lực cho nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đồng thời, cần thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch và hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy dân chủ và hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai.

Trên đây là những thông tin về các điểm mới trong dự thảo Luật Đất đai 2023, Vamihomes mong rằng với những tin tức trên sẽ giúp các bạn đọc hiểu rõ hơn về Luật Đất đai này.

>>> Xem thêm: NĂM 2023, CÁC CÁCH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẤT ĐAI KHI NHÀ NƯỚC BỎ SỔ HỘ KHẨU GIẤY

>>> Xem thêm: SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT THỦ ĐỨC 2023.

Biên soạn bởi: Vamihomes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhân dịp năm mới, Vamihomes xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên. Chúc mọi người một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC và thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.